Adatvedelem

Milyen információkat tartalmaz a jelen dokumentum?
Az adatvédelmi politika tartalmazza az Ön személyes adatai védelmére vonatkozó valamennyi információt, ebben az Ön jogait és a feldolgozás célját.

Az adatvédelmi politika négy részből áll:

 1. az I részben megmagyarázzuk a Politikában alkalmazott fogalmakat, valamint bemutatjuk az elérhetőségi adatainkkal és az Ön jogaival kapcsolatos információkat;
 2. a II rész részletes információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak feldolgozásáról; az információ valamennyi feldolgozási folyamatra kiterjed;
 3. a III rész információkat tartalmaz a cookie fájlokról.

Az alábbi tartalomjegyzékben található linkekre kattintva eljuthat minden egyes részhez és az egyes információkhoz.

 

I. Rész - általános rendelkezések

 

§ 1. Rendszergazda

 1. az Ön személyes adatainak adatkezelője az Oponeo.PL S.A., székhelye Bydgoszcz, ul. Podleśnej 17 (85-145 Bydgoszcz). Az Adatvédelmi politika további részében magunkról egyes személyben írunk, vagy „Rendszergazda” vagy „Mi” néven emlegetjük magunkat.
 2. Céges iratainkat a Bydgoszcz-i Körzeti Bíróság, XIII Gazdasági Osztálya kezeli. Bejegyzésre kerültünk az Országos Cégjegyzésbe a 0000275601 számon. Adószámunk: HU30408157. A jegyzett tőkénk összege 13 936 000 PLN. Cégjegyzési iratainkban megtalálhatók a velünk kapcsolatos legfontosabb információk, mint a pénzügyi beszámolók és a társasági szerződésünk.
 3. Fordulhat hozzánk:
  1. levélben: ul. Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz,
  2. emailen az alábbi címen: gdpr@oponeo.hu,
  3. weboldalunkon megtalálható elérhetőségi űrlap segítségével https://www.oponeo.hu/kapcsolat
  4. telefonon a következő számon: +36 14 453 781.
 

§ 2. Az Adatvédelmi Politikában alkalmazott fogalmak

Amennyiben az Adatvédelmi politikánk további részében meglátja az alábbi fogalmak valamelyikét nagy betűvel írva, annak jelentése a következő:

 1. „Webportál” – internetes bolt, melynek fő oldala az alábbi címen elérhető https://www.oponeo.hu/;
 2. „Politika” – a jelen dokumentumot jelenti, tehát az Ön által olvasott Adatvédelmi politikát;
 3. „GDPR” – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete. A GDPR szövege megtalálható itt;
 

§ 3. A személyi adatok védelme

 1. A Webportálon Ön által megadott, vagy általunk Önről a Webportál használata alatt összegyűjtött valamennyi személyes adatot Rendszergazdaként dolgozzuk fel a GDPR előírásai szerint.
 2. A személyes adatok védelméről szóló aktuális jogszabályok követelményei szerint technikai eszközöket alkalmazunk az elektronikus úton, tehát a Webportálunk keretében küldött személyes adatok illetéktelen személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzése érdekében.
 

§ 4. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

 1. Feldolgozzuk az Ön adatait, ebből kifolyólag:
  1. Ön jogosult betekinteni a személyi adataiba,
  2. helyesbítheti za adatokat,
  3. követelheti a saját személyes adatainak törlését, ha azt a GDPR megengedi,
  4. joga van a feldolgozás korlátozására GDPR által meghatározott terjedelemben.
 2. A Politika II – IV részeiben információkat talál a további jogairól. Ugyanis bizonyos helyzetekben Önnek további lehetőségei lesznek.
 3. Szeretne élni vagy azokról többet megtudni? Vegye fel velünk a kapcsolatot. Elérhetőségi adatainkat megtalálja a Politika 3.§. 1 bekezdésében.

§ 5. Az ellenkezéshez való jog

 1. Amennyiben megadja nekünk a személyes adatait, vagy mi magunk gyűjtjük az össze, Ön élhet az ellenkezéshez való jogával. Az ellenkezéshez való jog két esetben jár ki Önnek – amikor feldolgozzuk az Ön személyes adatait:
  1. a közvetlen marketing számára; az ilyen ellenkezést nem kell megindokolnia;
  2. jogilag indokolt érdekeink alapján; az ilyen ellenkezés megköveteli az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos indoklást. Írja meg nekünk, miért nem szabadna feldolgoznunk az Ön adatait.
 2. Szeretne élni az ellenkezéshez való jogával? Vegye fel velünk a kapcsolatot. Elérhetőségi adatainkat megtalálja a Politika 3.§. 1 bekezdésében.

§ 6. Panasz a Felügyeleti Szervhez

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályoknak nem megfelelően dolgozzuk fel, akkor panasszal fordulhat a felügyeleti szervhez. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mely az alábbi címen elérhető: https://www.naih.hu/.

§ 7. A Politikával kapcsolatos kérdések és azok közzétételének helye

 1. Amennyiben van kérdése a Politikánkkal kapcsolatosan, forduljon hozzánk. Elérhetőségi adatainkat megtalálja a Politika 3.§. 1 bekezdésében.
 2. A Politika megtalűlható itt: https://www.oponeo.hu/adatvedelem.

II. Rész az ön személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos információk az egyes feldolgozási folyamatokban

§ 1. Elérhetők vagyunk az elérhetőségi űrlapon, emailen, vagy telefonon

Amennyiben él ezekkel az elérhetőségi lehetőségekkel, figyeljen oda az alábbi kérdésekre:

 1. Miért kellenek nekünk az Ön adatai, tehát miért dolgozzuk fel azokat?

  Az Ön üzenetére történő válaszadáshoz és az Ön által felvázolt probléma megoldásához.

 2. Milyen jogai vannak?

  Leírtuk azokat a Politika 4. és 5.§-ban.

 3. Muszáj Önnek megadnia az adatait?

  Az adatok megadása önkéntes, de az Ön elérhetőségi adatainak megadása nélkül nem fogjuk tudni kezelni az Ön által felvetett problémát.

 4. Milyen alapon dolgozzuk fel az Ön adatait?

  A GDPR, 6. cikk, 1. bek., f) pontja, tehát a mi jogilag indokolt érdekünk.

 5. Mi a mi jogilag indokolt érdekünk?

  Az Ön által jelzett ügy megoldása és az Ön üzenetére nyújtott válasz.

 6. Kinek szolgáltatjuk ki az Ön adatait?
  1. A számunkra webportál hosting vagy adat tárolási szolgáltatást nyújtó alanyok számára;
  2. az egyes kommunikációs csatornák kiszolgálásához eszközt szállító alanyok számára.
 7. Mennyi ideig fogjuk az Ön adatait feldolgozni?

  Az Ön által felvetett probléma megoldásához szükséges ideig. Annak típusától függően, annak kimutatására szükséges ideig is, hogy a problémát megoldottuk, tehát a követelés elévüléséig.

 8. Továbbítjuk az Ön adatait az Európai Gazdasági Területen kívülre?

  Nem.

§ 2. A megrendelés teljesítése

Amennyiben él ezekkel a lehetőségekkel a Webportálunkon, figyeljen oda az alábbi kérdésekre:

 1. Miért kellenek nekünk az Ön adatai, tehát miért dolgozzuk fel azokat?
  1. A Webportál szabályzata szerint az Ön számára nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében.
  2. Marketing céljából, ami részletesen:
   • az Ön érdeklődési körének elemzése, mit olvas Ön a legszívesebben; ennek alapján hozzáigazítjuk a kommunikációnkat az Ön érdeklődési köréhez;
   • a Webportál, annak tartalmának, a termékek, szolgáltatások, a funkciók és az Önnek folytatott kommunikáció hozzáigazítása az Ön érdeklődéséhez, amelyen az Ön Webportálon tanúsított viselkedése, az Önhöz küldött emailek és üzenetekre való reakció, az applikációk, valamint pl. az Ön lokalizációja, a bejelentkezéssel kapcsolatos információ, az Ön által használt készülék alapján határozunk meg,
   • Önhöz intézett reklámok felhelyezése már internetes oldalakra. A reklámok az Ön által a Webportálon végzett tevékenységre épülhetnek.
 2. Milyen jogai vannak?

  Leírtuk azokat a Politika 4. és 5.§-ban. Önnek szintén joga van az Ön személyes adatainak áthelyezésére a GDPR jogszabályban leírt feltételekkel.

 3. Muszáj Önnek megadnia az adatait?

  Az adatok megadása önkéntes. Azon megadása nélkül Ön nem tudja teljesíteni a megrendelést a Webportálunkon keresztül és ennek következtében Ön nem tud élni az általunk nyújtott szolgáltatásokkal.

 4. Milyen alapon dolgozzuk fel az Ön adatait?
  1. GDPR, 6. cikk, 1. bek., b) pontja, tehát az Önnek kötött szerződés teljesítése és a GDPR, 6. cikk, 1. bek., f) pontja, tehát a mi jogilag indokolt érdekünk.
  2. Amennyiben Ön engedélyezi a marketing üzenek Ön email címére történő küldését, emlékezzen rá, hogy ezt az engedélyt bármikor vissza vonhatja. Amennyiben ezt kívánja tenni, forduljon hozzánk.
 5. Mi a mi jogilag indokolt érdekünk?

  A mi jogilag indokolt érdekünk a marketing fenti 2) alpontban leírt terjedelemben való folytatása.

  Ezen túlmenően, amennyiben Ön feliratkozik a mi email kommunikációnkra, a jogilag indokolt érdekünk lesz a kommunikációnk tökéletesítése annak elemzésével, hogy Ön olvassa azok tartalmát és mely hírek érdeklik Önt inkább, hozzáigazítva a tartalmakat az Ön érdeklődési köréhez.

 6. Kinek szolgáltatjuk ki az Ön adatait?
  1. gumiabroncsok gyártóinak,
  2. gumiabroncs nagykereskedőknek és terjesztőknek,
  3. futárszolgálatoknak és fuvarozó cégeknek,
  4. az értékesítést és elszámolást támogató könyvelő-számviteli irodáknak,
  5. elektronikus fizetési operátoroknak,
  6. számunkra webportál hosting vagy adat tárolási szolgáltatást nyújtó alanyok számára;
  7. ügyvédi irodáknak és végrehajtó intézményeknek.
 7. Mennyi ideig fogjuk az Ön adatait feldolgozni?

  Addig, amíg:

  vagy

  vagy

  1. folytatjuk a marketing tevékenységet
  2. Ön nem jelzi ellenkezését az adatok további marketing célú feldolgozását illetően
  3. visszavonja engedélyét üzenetek küldésére az Ön az email címére. Az engedély Ön általi visszavonása nem hat ki a feldolgozás jogszerűségére az engedély visszavonása előtt.
 8. Továbbítjuk az Ön adatait az Európai Gazdasági Területen kívülre?

  Nem.

III. Rész információ a cookie fájlokról

§ 1. Mik a cookie fájlok és miért alkalmazzuk

If you are using this opportunity to contact us, please note the following:

 1. A weboldalon cookie (süti) fájlokat, tehát kisebb szöveges információkat alkalmazunk, melyek az Ön végfelhasználói berendezésén (pl. számítógépén, táblagépén, okostelefonján) kerülnek eltárolásra. A cookie fájlokat a webportál olvashatja és első sorban a weboldalak használatának optimalizálását, valamint a statisztikai adatok gyűjtését szolgálják.
 2. A cookie fájlokat az Ön számítógépén, telefonján, vagy táblagépén tároljuk, majd hozzáférést szerzünk az azokben található információkhoz az alábbi célokból:
  1. a webportál konfigurálása és annak valamennyi funkciójának biztosítása a következő módon:configuration of the Service and ensuring its full functionality, through:
   • a webportál oldalainak tartalmának hozzáigazítása az Ön preferenciáihoz, valamint a webportál internet oldalai használatának optimalizálása. Ezek a fájlok különösen lehetővé teszik felismerni az Ön felhasználói berendezésének alapvető paramétereit és az Ön egyéni szükségleteihez illesztett internet oldalak megfelelő módon történő kivetítését;
   • az interfész Ön által kiválasztott beállításainak és testre szabásának elmentése, pl. a kiválasztott nyelv, vagy származási régió, betűtípus, weboldal kinézet tekintetében, stb.;
   • a webportál meglátogatott oldalai előzményeinek elmentése a tartalom rekomendálásának céljából;
  2. marketing, mely az Ön által a webportálon végzett tevékenységgel kapcsolatos információk gyűjtéséből áll; ennek köszönhetően hozzáigazítjuk annak tartalmát az Ön érdeklődési köréhez és szükségleteihez, például testre szabott tartalmat generálunk ki Ön számára; szintén hozzáigazítjuk Önhöz a más webportálokon kivetített reklámokat, annak alapján, amit Ön nézett a webportálunkon, például hírportálon kivetíthetünk Ön számára egy olyan szolgáltatás promóciós reklámját, mely szolgáltatást Ön nézett a webportálunkon;
  3. az Ön személyének hitelesítése a webportálon a webportál kiválasztott funkciói helyes konfigurálásának biztosításával, ami különösen lehetővé teszi a böngésző munkamenete való voltának ellenőrzését;
  4. a webportál keretében általunk nyújtott szolgáltatások optimalizálása és hatékonyságának növelése;
  5. elemzések és felmérések végzése anonim statisztikák készítésével, melyek lehetővé teszik megérteni, hogy Ön milyen módon használja a webportál internetes oldalait, ami lehetővé teszi számunkra azok felépítésének és tartalmának tökéletesítését;
  6. a webportál biztonságának és zavarmentességének biztosítása.

§ 2. A cookie fájlok típusai

A webportálon több féle típusú cookie fájl fordulhat elő:

 1. szessziós cookie fájlok, melyek az Ön internetes böngészőjének memóriájában maradnak egészen annak kikapcsolásáig,
 2. fix cookie fájlok, melyek az Ön internetes böngészőjének memóriájában maradnak egészen azok kitörléséig,
 3. külső cookie fájlok, melyek a weboldalunkat elemző eszközök szállítójától származnak. A külső cookie fájlokról többet a 14.§.ban olvashat.

§ 3. A cookie fájlok törlése

 1. Konfigurálhatja az internetes böngészőjét úgy, hogy az megakadályozza a cookie fájlok eltárolását az Ön számítógépén, telefonján, vagy táblagépén.
 2. A cookie fájlokat a mi általunk történ elmentés után kitörölheti. Ennek érdekében felhasználhatja az internetes böngésző megfelelő funkcióit, az ezt a célt szolgáló programokat, vagy az Ön operációs rendszerének keretében elérhető megfelelő eszközöket.
 3. A legnépszerűbb internetes böngészők a „támogatás és segítség“ részben tájékoztatnak a cookie fájlok törlésének módjáról.

§ 4. Az internetes böngésző beállításának kihatása a webportál használatára

Az Ön internetes böngészője beállításának olyan változtatása, mely meglehetetleníti, vagy korlátozza a cookie fájlok eltárolását, korlátozhatja a webportál fukcióit. Hasonló következményeket válthat ki a cookie fájlok kitörlése a szolgáltatás igénybe vétele alatt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásaink a cookie fájlok nél nélkül nem lesznek elérhetők.

§ 5. Külső cookie fájlok

 1. Az Ön számítógépére, telefonjára, vagy táblagépére telepített cookie fájlok egyéb szolgáltatótól is származhatnak.
 2. Használjuk az alábbi szolgáltatásokat:
  1. Google Analytics, szállítója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); a webportál forgalmának elemzésére. Annak alapján statisztikákat kapunk, melyek mutatják, hogy használja Ön és az egyéb felhasználók a webportált.
  2. Google Ads, szállítója a Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; célja a reklámok kivetítésének optimalizálása, a remarketing és a webportál népszerűsítése.
 3. A fenti 2. bekezdés a. pontjában említett Google Analytics működését Ön ki tudja iktatni. Ennek céljából telepítse a Google Inc.cég által a böngészőhöz készített alkalmazást, mely elérhető itt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Mivel az Egyesült Államokkal székhellyel rendelkező alanyok által szállított eszközök kerülnek kihasználásra, az Ön adatai az Egyesült Államokba kerülnek a az Európai Bizottság 2016. július 12-i, az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló végrehajtási határozata (ún. Privacy Shield) alapján.
Cookie fájlok beállításai
login