Adatvedelem

 

Adatvédelem

Bevezető információk

Az Oponeo.PL S.A., székhelye ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Lengyelország; tel. sz. +3614453781, mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a Felhasználók jogát a személyes adataik védelméhez. Különös gondossággal törődik a személyes adatik védelmével, valamint megfelelő technológiai megoldásokat alkalmaz, megakadályozva, hogy a Felhasználók személyes adataihoz harmadik személy hozzáférjen. Hogy biztosítva legyen a személyes adatok feldolgozási folyamatának teljes átláthatósága, a jelen Adatvédelmi politikai rendelkezései meghatározzák, a Felhasználók milyen adatait gyűjtjük, mihez használjuk fel, és azokhoz ki férhet hozzá.

Az alap jogszabály, amely szerint az Oponeo.PL S.A. feldolgozza a Felhasználók személyes adatai az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban GDPR.

Személyes adatok

Az Áruházi részben a felhasználónak lehetősége van regisztrációra, de ez nem feltétlenül szükséges a vásárláshoz. A regisztráció lehetővé teszi a Felhasználónak további funkciók használatát, és árengedmények igénybevételét. A Felhasználók személyes adatainak gyűjtése történhet az Oponeo.pl-nek feltett kérdésekre történő válaszadáshoz is, függetlenül annak formájától (pl. cseten), marketing információk elküldéséhez vagy versenyek szervezésekor a www.oponeo.hu weblapon.

A személyes adatok feldolgozásának alapja a fenti esetekben az illető személy hozzájárulása (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés. (a) betűje). Nem szabad elfelejteni, hogy a Felhasználó hozzájárulása ahhoz, hogy az OPONEO.PL S.A. marketing célokra feldolgozza a személyes adatait, teljességgel önkéntes, és minden hozzájárulást az adatok feldolgozásához bármikor vissza lehet vonni. Emiatt a Felhasználó személyes adatait az Oponeo.pl addig dolgozza fel, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja. Az egyetlen kivétel a versenyben való részvétel, ilyen esetben a személyes adatok feldolgozása az akció és annak elszámolása időtartamára korlátozódik (ez nem zárja ki a jogot a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához, ezzel a lemondáshoz a versenyben való részvételről. Az adatok címzettjei lehetnek: az Oponeo.pl weboldalának kezelői, a verseny lebonyolításáért felelős szervezetek, marketing szolgáltatást nyújtók, csomagküldő cégek, könyvelő cégek, a fizetést kezelő cégek, szerelést végző szervizek.

Vásárláskor vagy az Oponeo.pl által ajánlott más szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó adatai feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (b) betű). Emiatt a Felhasználók adatainak feldolgozása a megrendelés vagy szolgáltatás teljesítéséig történik, valamint addig, amíg a követelések el nem évülnek vagy le nem járnak. A Vásárló adatainak címzettjei lehetnek: csomagküldő cégek, könyvelő cégek, az áruk szállítói, szerelést végző szervizek, az informatikai megoldások szállítói, a fizetést kezelő cégek, bankok, biztosítók, behajtó cégek, ügyvédi irodák, marketing szolgáltatásokat nyújtó cégek, raktározási szolgáltatásokat végző cégek, telekommunikációs szolgáltató cégek, iratmegsemmisítő cégek, erre jogosult állami hatóságok lehetnek.

Minden Felhasználónak joga van követelni, hogy hozzáférhessen az adataihoz, azokat kijavíthassa, törölhesse vagy a feldolgozásukat korlátozhassa, valamint megtilthatja a feldolgozásukat, továbbá joga van az adatait átvinni. Ezt végre lehet hajtani kapcsolatba lépve az ügyfélszólgálattal, az OPONEO.PL S.A.-val.

A felügyelő szerv, amelyhez a Felhasználóknak jogukban áll panaszt tenni, az Adatvédelmi Hatóság Elnökéhez.

Nyilvános Személyes Adatok

Adatok termékekhez fűzött megjegyzéseknél, valamint hirdetések hozzáadásakor megadott személyes adatok az ezeket az adatokat tartalmazó oldalak látogatóinak mindegyike számára elérhetők.

Az Ügyfelek észrevételei

Az észrevételek, amit az Ügyfelek a termékek alatt beírnak, valamint amivel értékelik az áruházat (az áruház címére is elküldöttek) az Oponeo.pl cég tulajdonává válnak, és felhasználhatók ilyen vagy rövidített formában az áruház vagy a benne található áruk népszerűsítéséhez.

Az észrevételek soha nem lesznek aláírva teljes kereszt- és vezetéknévvel, hacsak ehhez az Ügyfél hozzájárulását nem adja, vagy ő maga nem írja be ezeket az adatokat. Az Oponeo.pl S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfelek által az észrevételekben elhelyezett személyes adatokért. Vállaljuk azt is, hogy nem változtatjuk meg az észrevételeket, és nem használjuk azokat más kontextusban, vagy más termék promóciójához, mint ami a szerző szándéka volt.

Az észrevételekben kifejezett vélemény továbbra is az Ügyfelek véleménye marad, nem pedig az Oponeo.pl S.A. dolgozóié.

Az adatok biztonsága

A www.oponeo.pl webáruház a legújabb technológiára támaszkodva épült, az egész világon bevált megoldások mintájára. A személyes adatok védelmének technikai és szervezeti mechanizmusainak megválasztása a feldolgozás jellegének, körének, összefüggéseinek és céljainak, valamint a jogsértések kockázatának vagy a természetes személyek szabadságának különböző valószínűségű és súlyozású figyelembevételével történik, az azonosított veszélyeknek megfelelően.

Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Ha használni szeretné a rendszerünk bizonyos funkcióit, regisztrálnia kell. Regisztráláskor megkérdezzük az e-mail címet, amit az Ügyfél a webhelyünkön használni fog, a jelszót, a felhasználói nevet valamint a személyes adatokat.

Mielőtt vásárolni tudnának az áruházunkban, megkérdezzük az Ügyfél kereszt- és vezetéknevét, lakcímét, telefonszámát, valamint a fizetési formára vonatkozó adatokat, pl. a bankkártya típusát, a bankkártya számát, lejárati dátumát, CCV számot.

Minden alkalommal minimálisra csökkentjük a begyűjtött adatokat, csak azokra az adatokra kérdezve rá, amelyek a feldolgozás céljához szükségesek.

Automatikusan gyűjtött adatok

Amikor ellátogatnak a weblapunkra, automatikusan mentésre kerül a használt számítógép IP címe.

Milyen módon használjuk fel az Ügyfelek adatait?

A Felhasználók személyes adatait kizárólag a feldolgozási célnak megfelelően dolgozzuk fel, amiről tájékoztatást kapnak. Előfordul, hogy az adatokat hozzáférhető tesszük más szervezet számára, de csak olyan esetekben, amikor ez szükséges a feldolgozás céljának megvalósításához („adatok címzettjei”).

A vásárlási tranzakció során gyűjtött adatokat a tranzakció végrehajtására használjuk fel, beleértve a pénz beszedését az Ügyféltől, valamint a megrendelt áru elküldését. Az Ügyfél adatait ebből a célból átadhatjuk a fizetési tranzakciót kezelő cégnek, hogy megterhelje az Ön bankkártyáját, valamint a szállító cégnek az áru leszállítása érdekében.

Ha feliratkozott a Hírlevelünkre, vagy más módon beleegyezését adta, hogy megkaphassa, felhasználjuk az adatait Hírlevél előfizetésének teljesítésére.

Az automatikusan gyűjtött adatokat felhasználhatjuk a felhasználók viselkedésének elemzésére a weboldalainkon, demográfiai adatok gyűjtésére a felhasználókról vagy a weboldalaink tartalmának személyessé tételére. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük minden felhasználóról.

Amennyiben megsértik a webhelyünk Szabályzatát, jogsértés történik vagy ha ezt írják elő a jogszabályok, az adatait elérhetővé tehetjük az igazságszolgáltatás szervei számára.

Milyen módon lépünk kapcsolatba az Ügyféllel?

Az Ügyfél, aki árut vásárolt, kaphat tőlünk e-mailt a megrendelése teljesítésének állapotáról. Felhívhatjuk telefonon is.

Ha az Ügyfél feliratkozik a Hírlevelünkre, vagy más módon beleegyezett, hogy azt megkaphassa, a megbízásnak megfelelően előfizetést kap tőlünk a Hírlevélre. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a Hírlevélről, a Hírlevelek lábjegyzetében található, erre szolgáló link használatával. Ez nem jár számára semmilyen költséggel, azon kívül, amit az Internet szolgáltatójával kötött szerződés szerint fizetnie kell.

Sütik (ang. cookies) felhasználása

A cookies fájlok a szerver által az Önök számítógépének merevlemezére mentett fájlok. A cookies fájlokból kapott információk lehetővé teszik, hogy a weboldal kinézetét az Ügyfél érdeklődéséhez igazítsuk (pl. eldöntik a reklámok tartalmát, ami megjelenik a webhelyen). A cookies egy eszköz is az adott weblap népszerűségére vonatkozó adatok összeállításához.

Kétféle cookies fájlokat alkalmazunk:

- munkameneti: az eszközön a weblapról történő kijelentkezésig találhatók, vagy addig, amíg ki nem kapcsolják a cookies fájlok mentése opciót az adott internetes böngészőben,

- állandó: az eszközön maradnak az internetes böngésző opcióiban, a cookies fájlok beállításaiban meghatározott ideig, vagy addig, amíg azokat a Felhasználó manuálisan el nem távolítja.

Általában a program alapértelmezetten megengedi a cookies fájlok működését. Azonban bármikor ki lehet ezt kapcsolni (minden böngésző tartalmaz ilyen opciót). A cookies fájlok használatának korlátozása nemegyszer hatással lehet a weblapon elhelyezett funkciók némelyikére.

A cookies fájlok nem veszélyeztetik az Ügyfél számítógépének rendszerét. A szükséges azonosítást végzik el, általában egyedül a webhely nevét tartalmazzák, ahonnét származnak, a végberendezésen tárolásuk idejét és egy egyedi számot.

A cookies fájlok személyes adatokat is tartalmazhatnak, ha azokat elhelyezték a webhelyünkön. Az ilyen adatokat hatásosan védjük, és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. Ezeket az információkat csak bizonyos, meghatározott műveletek során használjuk fel, amihez hozzájárultak (pl. a megrendelés teljesítéséhez). A cookies fájlok csak olyan információkat tartalmaznak, ami a szolgáltatásaink megfelelő teljesítéséhez szükségesek.

Biztonsági szabályok

Ha a Felhasználó egy számítógépet használ más személyekkel együtt, akkor a www.oponeo.pl szolgáltatások, amelyekhez be kellett jelentkeznie, használatának befejezése után ki kell jelentkeznie, hogy senki ne láthassa, használhassa vagy módosíthassa az eszközeit vagy információit. Javasoljuk a jelszavak automatikus mentésének kikapcsolását is az internetes böngésző beállításaiban.

Kérjük, legyenek óvatosak az adatokkal, különösen a jelszavának hozzáférhetővé tételekor harmadik személy számára.

Záró rendelkezések

A jelen Politikában meghatározott célokból gyűjtött személyes adatok feldolgozása az adott cél megvalósításához szükséges ideig, valamint az Adatkezelő érdekeinek biztosításával összefüggésben, a követelések elévülésének vagy lejáratának idejéig folyik.

A magánszféra védelmére vonatkozó, további kérdések esetén, kérjük, a keressenek meg minket a weblapon található kapcsolati űrlap felhasználásával, az  gdpr@oponeo.hu címre küldött e-mailben, vagy az OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz küldött levélben.